EU Banner
krecha

Investor

Relations

Aktualności

KALENDARIUM:

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.
  • raport okresowy roczny za 2023 r. – 20 marca 2024 r.

Dodatkowo, Zarząd Emitenta informuje, iż w nawiązaniu do zobowiązania Spółki dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2023 w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, tj. w dniu 20 marca 2024 roku Emitent, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" nie będzie przekazywał raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. 

Pytania do akcjonariuszy:

Dokument

 

BIEŻĄCE INFORMACJE:


logo
COMPANY DATA
GAMEDUST SA
WOJSKOWA 6
60-792 POZNAŃ

NIP: 8971694334
REGON: 932999083
KRS: 0000306232

CORRESPONDENCE ADRESS
WOJSKOWA 6
60-792 POZNAŃ
POLSKA
CONTACT

OFFICE@GAMEDUST.CO
+48 737 168 912

SOCIAL MEDIA