EU Banner
krecha

Investor

Relations

Aktualności

15/11/2021

Raport okresowy za III kwartał 2021 r.

Szczegóły EBI:

27/9/2021

Zapowiedź gry Best Forklift Operator

Szczegóły ESPI:

16/9/2021

DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Szczegóły ESPI:

27/8/2021

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał roku 2021

Szczegóły EBI:

27/8/2021

Uzgodnienie Planu Połączenia Gamedust S.A. ze spółką zależną

Szczegóły ESPI:

25/8/2021

Założenie spółki celowej. Nawiązanie współpracy z Spotlight Agency sp. z o. o.

Szczegóły ESPI:

24/8/2021

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

24/8/2021

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

17/8/2021

Wpis zmiany treści statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców

Szczegóły EBI:

13/8/2021

Raport okresowy za II kwartał 2021 r.

Szczegóły EBI:

19/7/2021

Oddalenie wniosku o wpis zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego

Szczegóły EBI:

29/6/2021

Oddalenie wniosku o wpis zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego

Szczegóły EBI:

28/6/2021

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku

Szczegóły EBI:

28/6/2021

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku

Szczegóły ESPI:

2/6/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku

Szczegóły ESPI:

2/6/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku

Szczegóły EBI:

28/5/2021

Raport roczny za rok obrotowy 2020

Szczegóły EBI:

20/5/2021

Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Szczegóły EBI:

17/5/2021

Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok

Szczegóły EBI:

14/5/2021

Raport okresowy za I kwartał 2021 r.

Szczegóły EBI:

6/5/2021

Nabycie udziałów Gamedust sp. z o.o.

Szczegóły ESPI:

12/4/2021

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Szczegóły EBI:

1/4/2021

Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta

Szczegóły EBI:

1/4/2021

Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta

Szczegóły EBI:

25/3/2021

Zbycie spółki zależnej

Szczegóły ESPI:

11/3/2021

Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Szczegóły EBI:

5/3/2021

Przeniesienie przedsiębiorstwa Emitenta do spółki zależnej

Szczegóły ESPI:

5/3/2021

Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą

Szczegóły EBI:

4/3/2021

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

2/3/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.02.2021 roku

Szczegóły ESPI:

1/3/2021

Informacja na temat wygaśnięcia zabezpieczenia

Szczegóły ESPI:

1/3/2021

Korekta raportu nr 8/2021 z dnia 1.03.2021 - "Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.02.2021 roku."

Szczegóły EBI:

1/3/2021

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.02.2021 roku

Szczegóły EBI:

26/2/2021

Podjęcie decyzji o dokonaniu istotnego odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów Emitenta

Szczegóły ESPI:

26/2/2021

Wycena Gamedust sporządzona przez biegłego rewidenta

Szczegóły ESPI:

23/2/2021

Zawarcie przez Emitenta z Autoryzowanym Doradcą umowy na wprowadzenie akcji do obrotu

Szczegóły EBI:

18/2/2021

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

18/2/2021

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

18/2/2021

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku

Szczegóły EBI:

16/2/2021

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Szczegóły ESPI:

16/2/2021

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Szczegóły EBI:

15/2/2021

Informacja na temat udzielenia zabezpieczenia

Szczegóły ESPI:

15/2/2021

Raport okresowy za IV kwartał 2020 r. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

Szczegóły EBI:

1/2/2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.02.2021 roku

Szczegóły ESPI:

1/2/2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.02.2021 roku

Szczegóły EBI:

31/1/2021

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

Szczegóły EBI:

29/1/2021

Informacja o braku możliwości podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Szczegóły EBI:

28/1/2021

Informacja na temat rozpoczęcia sprzedaży gry Yupitergrad studia Gamedust

Szczegóły ESPI:

21/1/2021

Informacja o wycenie przedsiębiorstwa spółki GameDust Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w związku z planowanym nabyciem jej udziałów przez Emitenta

Szczegóły ESPI:

Raporty ESPI za rok 2020

Szczegóły:

Raporty EBI za rok 2020

Szczegóły:

Raporty za lata 2011-2019

Raporty za lata 2010-2019

logo
COMPANY DATA
GAMEDUST SA
ROMANA DMOWSKIEGO 7
50-203 WROCŁAW

NIP: 8971694334
REGON: 932999083
KRS: 0000306232

CORRESPONDENCE ADRESS
WOJSKOWA 6
60-792 POZNAŃ
POLSKA
CONTACT

OFFICE@GAMEDUST.CO
+48 737 168 912

SOCIAL MEDIA