EU Banner
krecha

Investor

Relations

Aktualności

30/08/2023

Zawarcie przez Emitenta umowy

Szczegóły ESPI:

29/08/2023

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Szczegóły EBI:

17/08/2023

Ustalenie daty premiery Yupitergrad 2: The Lost Station na platformie Steam

Szczegóły ESPI:

14/08/2023

Raport okresowy za II kwartał roku 2023

Szczegóły EBI:

05/07/2023

Ustalenie dziennej daty premiery i ceny gry Yupitergrad 2: The Lost Station na Meta Quest oraz HTC Vive XR Elite

Szczegóły ESPI:

05/07/2023

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

05/07/2023

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

05/07/2023

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

05/07/2023

Korekta do raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku

Szczegóły EBI:

05/07/2023

Korekta do raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku

Szczegóły EBI:

05/07/2023

Objęcie akcji przez członka zarządu Emitenta

Szczegóły ESPI:

05/07/2023

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

29/06/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2023 roku

Szczegóły ESPI:

29/06/2023

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2023 roku

Szczegóły EBI:

29/06/2023

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2023 roku

Szczegóły EBI:

19/06/2023

Zawarcie przez Emitenta Porozumienia do umowy z firmą audytorską

Szczegóły EBI:

15/06/2023

Podpisanie umowy na wykonanie prototypu adaptacji gry Gas Station Simulator w technologii VR

Szczegóły ESPI:

6/06/2023

Wyznaczenie daty premiery Rooms of Realities na platformach Steam oraz Meta

Szczegóły ESPI:

2/06/2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2023 roku

Szczegóły ESPI:

2/06/2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2023 roku

Szczegóły EBI:

1/06/2023

Zawarcie przez Emitenta umowy

Szczegóły ESPI:

31/05/2023

Raport roczny Spółki za rok obrotowy 2022 GAMEDUST Spółka Akcyjna

Szczegóły:

25/05/2023

Rozpoczęcie sprzedaży Yupitergrad 2: The Lost Station na platformie PICO

Szczegóły ESPI:

19/05/2023

Ustalenie daty premiery i ceny gry Best Forklift Operator na platformie Nintendo Switch

Szczegóły ESPI:

15/05/2023

Raport okresowy za I kwartał roku 2023

Szczegóły EBI:

13/04/2023

Ustalenie daty premiery i ceny gry Sunrise GP na platformie Nintendo Switch

Szczegóły ESPI:

29/03/2023

Zawarcie istotnej umowy w zakresie wykonania portu gry Yupitergrad 2: The Lost Station

Szczegóły ESPI:

02/03/2023

Zawarcie przez Emitenta umowy z firmą audytorską

Szczegóły EBI:

22/02/2023

Wypowiedzenie umowy z firmą audytorską

Szczegóły EBI:

14/02/2023

Raport okresowy za IV kwartał roku 2022

Szczegóły EBI:

20/12/2022

Otrzymanie dofinasowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Kreatywna Europa

Szczegóły ESPI:

05/12/2022

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D, E, F, G i H na rynek NewConnect

Szczegóły ESPI:

02/12/2022

Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą

Szczegóły EBI:

17/11/2022

Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy w zakresie portowania gry Best Forklift Operator

Szczegóły ESPI:

14/11/2022

Raport okresowy za III kwartał roku 2022

Szczegóły EBI:

31/10/2022

Zmiana adresu Emitenta

Szczegóły EBI:

26/10/2022

Zawarcie listu intencyjnego z DRAGO ENTERTAINMENT S.A.

Szczegóły ESPI:

12/10/2022

Zawarcie umowy lock-up

Szczegóły ESPI:

04/10/2022

Zakończenie subskrypcji akcji serii H

Szczegóły EBI:

22/08/2022

Określenie ceny emisyjnej akcji serii H

Szczegóły ESPI:

16/08/2022

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2022 roku.

Szczegóły EBI:

12/08/2022

Wpis zmiany statutu do rejestru przedsiębiorców

Szczegóły EBI:

11/08/2022

Premiera pełnej wersji gry Best Forklift Operator na platformie Steam

Szczegóły ESPI:

28/07/2022

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

26/07/2022

Zawarcie istotnej umowy

Szczegóły ESPI:

12/07/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.07.2022 roku

Szczegóły ESPI:

11/07/2022

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 11.07.2022 roku

Szczegóły EBI:

30/06/2022

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Szczegóły EBI:

28/06/2022

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

22/06/2022

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

22/06/2022

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

21/06/2022

Nałożenie na Emitenta przez Zarząd GPW kary upomnienia oraz obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

Szczegóły EBI:

20/06/2022

Obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji własnych Emitenta

Szczegóły EBI:

13/06/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 lipca 2022 roku

Szczegóły ESPI:

13/06/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 lipca 2022 roku

Szczegóły EBI:

07/06/2022

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok 2021

Szczegóły EBI:

02/06/2022

Nałożenie na Emitenta przez Zarząd GPW kary zawieszenia obrotu akcjami Emitenta

Szczegóły EBI:

01/06/2022

Naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

Szczegóły EBI:

31/05/2022

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021

Szczegóły EBI:

19/05/2022

Uruchomienie karty Steam dla gry Yupitergrad 2

Szczegóły ESPI:

16/05/2022

Raport okresowy za I kwartał roku 2022

Szczegóły EBI:

21/04/2022

Uruchomienie karty Steam dla gry Rooms of Realities

Szczegóły ESPI:

14/04/2022

Podjęcie decyzji o przystąpieniu do prac nad wydaniem gry Yupitergrad 2: The Lost Station

Szczegóły ESPI:

07/04/2022

Rozpoczęcie sprzedaży na Steam gry w formule Early Access - Best Forklift Operator

Szczegóły ESPI:

01/04/2022

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

21/03/2022

Nałożenie na Emitenta przez Zarząd GPW kary upomnienia

Szczegóły EBI:

21/03/2022

Raport okresowy za IV kwartał roku 2021 r.

Szczegóły EBI:

19/03/2022

Naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

Szczegóły EBI:

19/03/2022

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku 2022

Szczegóły EBI:

02/03/2022

Połączenie Emitenta z Gamedust sp. z o.o.

Szczegóły ESPI:

18/02/2022

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok

Szczegóły EBI:

15/02/2022

Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą

Szczegóły EBI:

14/02/2022

Publikacja ogłoszenia w MSiG o wezwaniu do zgłaszania roszczeń w związku z procedurą obniżenia kapitału zakładowego

Szczegóły ESPI:

01/02/2022

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022

Szczegóły EBI:

07/01/2022

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 07.01.2022 roku

Szczegóły EBI:

07/01/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.01.2022 roku

Szczegóły ESPI:

31/12/2021

Zawarcie istotnej umowy oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Bluekey sp. z o.o.

Szczegóły ESPI:

23/12/2021

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

23/12/2021

Objęcie akcji przez członka zarządu Emitenta

Szczegóły ESPI:

16/12/2021

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

16/12/2021

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

15/12/2021

Rozpoczęcie sprzedaży gry Yupitergrad przez wydawcę w wersji na PSVR w regionie południowo-wschodniej Azji

Szczegóły ESPI:

13/12/2021

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

10/12/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07.01.2022 roku

Szczegóły ESPI:

10/12/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07.01.2022 roku

Szczegóły EBI:

8/12/2021

Transakcja na akcjach Emitenta dokonana przez członka Rady Nadzorczej Emitenta

Szczegóły ESPI:

15/11/2021

Raport okresowy za III kwartał 2021 r.

Szczegóły EBI:

27/9/2021

Zapowiedź gry Best Forklift Operator

Szczegóły ESPI:

16/9/2021

DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Szczegóły ESPI:

27/8/2021

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał roku 2021

Szczegóły EBI:

27/8/2021

Uzgodnienie Planu Połączenia Gamedust S.A. ze spółką zależną

Szczegóły ESPI:

25/8/2021

Założenie spółki celowej. Nawiązanie współpracy z Spotlight Agency sp. z o. o.

Szczegóły ESPI:

24/8/2021

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

24/8/2021

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

17/8/2021

Wpis zmiany treści statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców

Szczegóły EBI:

13/8/2021

Raport okresowy za II kwartał 2021 r.

Szczegóły EBI:

19/7/2021

Oddalenie wniosku o wpis zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego

Szczegóły EBI:

29/6/2021

Oddalenie wniosku o wpis zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego

Szczegóły EBI:

28/6/2021

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku

Szczegóły EBI:

28/6/2021

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku

Szczegóły ESPI:

2/6/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku

Szczegóły ESPI:

2/6/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku

Szczegóły EBI:

28/5/2021

Raport roczny za rok obrotowy 2020

Szczegóły EBI:

20/5/2021

Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Szczegóły EBI:

17/5/2021

Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok

Szczegóły EBI:

14/5/2021

Raport okresowy za I kwartał 2021 r.

Szczegóły EBI:

6/5/2021

Nabycie udziałów Gamedust sp. z o.o.

Szczegóły ESPI:

12/4/2021

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Szczegóły EBI:

1/4/2021

Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta

Szczegóły EBI:

1/4/2021

Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta

Szczegóły EBI:

25/3/2021

Zbycie spółki zależnej

Szczegóły ESPI:

11/3/2021

Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Szczegóły EBI:

5/3/2021

Przeniesienie przedsiębiorstwa Emitenta do spółki zależnej

Szczegóły ESPI:

5/3/2021

Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą

Szczegóły EBI:

4/3/2021

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

2/3/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.02.2021 roku

Szczegóły ESPI:

1/3/2021

Informacja na temat wygaśnięcia zabezpieczenia

Szczegóły ESPI:

1/3/2021

Korekta raportu nr 8/2021 z dnia 1.03.2021 - "Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.02.2021 roku."

Szczegóły EBI:

1/3/2021

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.02.2021 roku

Szczegóły EBI:

26/2/2021

Podjęcie decyzji o dokonaniu istotnego odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów Emitenta

Szczegóły ESPI:

26/2/2021

Wycena Gamedust sporządzona przez biegłego rewidenta

Szczegóły ESPI:

23/2/2021

Zawarcie przez Emitenta z Autoryzowanym Doradcą umowy na wprowadzenie akcji do obrotu

Szczegóły EBI:

18/2/2021

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

18/2/2021

Zmiana stanu posiadania

Szczegóły ESPI:

18/2/2021

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku

Szczegóły EBI:

16/2/2021

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Szczegóły ESPI:

16/2/2021

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Szczegóły EBI:

15/2/2021

Informacja na temat udzielenia zabezpieczenia

Szczegóły ESPI:

15/2/2021

Raport okresowy za IV kwartał 2020 r. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

Szczegóły EBI:

1/2/2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.02.2021 roku

Szczegóły ESPI:

1/2/2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.02.2021 roku

Szczegóły EBI:

31/1/2021

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

Szczegóły EBI:

29/1/2021

Informacja o braku możliwości podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Szczegóły EBI:

28/1/2021

Informacja na temat rozpoczęcia sprzedaży gry Yupitergrad studia Gamedust

Szczegóły ESPI:

21/1/2021

Informacja o wycenie przedsiębiorstwa spółki GameDust Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w związku z planowanym nabyciem jej udziałów przez Emitenta

Szczegóły ESPI:

Raporty ESPI za rok 2020

Szczegóły:

Raporty EBI za rok 2020

Szczegóły:

Raporty za lata 2011-2019

Raporty za lata 2010-2019

logo
COMPANY DATA
GAMEDUST SA
WOJSKOWA 6
60-792 POZNAŃ

NIP: 8971694334
REGON: 932999083
KRS: 0000306232

CORRESPONDENCE ADRESS
WOJSKOWA 6
60-792 POZNAŃ
POLSKA
CONTACT

OFFICE@GAMEDUST.CO
+48 737 168 912

SOCIAL MEDIA