EU Banner
krecha

Investor

Relations

Dokumenty

Spis dokumentów spółki

Sprawozdania finansowe

Walne Zgromadzenia

Dokumenty Korporacyjne

Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect

 

Sprawozdania finansowe

 

dokument
Sprawozdanie finansowe za rok 2022
PDF do pobrania:
dokument
Sprawozdanie finansowe za rok 2023
PDF do pobrania:

 

Sprawozdania Zarządu z działalności

dokument
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023
PDF do pobrania:
dokument
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022
PDF do pobrania:
dokument
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020
PDF do pobrania:
dokument
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019
PDF do pobrania:
dokument
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018
PDF do pobrania: 

Dokumenty - walne zgromadzenia

 

dokument
Walne zgromadzenie - 07.01.2021 - dokumenty
PDF do pobrania:
dokument
Walne zgromadzenie - na dzień 11.7.2022 - dokumenty
PDF do pobrania:
dokument
Walne zgromadzenie - na dzień 29.6.2023 - dokumenty
PDF do pobrania:
dokument
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gamedust S.A. na dzień 17 czerwca 2024 roku

PDF do pobrania:
dokument
Gamedust - Zwyczajne Walne Zgromadzenie - projekt uchwał
PDF do pobrania:
dokument
Formularz pełnomocnictwa
PDF do pobrania:
dokument
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów
PDF do pobrania:

 

Raporty Roczne

 

dokument
Raport Roczny 2022
PDF do pobrania:
dokument
Raport Roczny 2023
PDF do pobrania:

 

Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect

 

dokument
Oświadczenie Zarządu Gamedust S.A.
PDF do pobrania:
dokument
Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego
PDF do pobrania:

 

Dokumenty Korporacyjne

 

dokument
Dokument Informacyjny Inwestycje.pl 

Plan Połączenia i Statut Spółki

 

dokument
Plan połączenia
dokument
Statut Spółki
logo
COMPANY DATA
GAMEDUST SA
WOJSKOWA 6
60-792 POZNAŃ

NIP: 8971694334
REGON: 932999083
KRS: 0000306232

CORRESPONDENCE ADRESS
WOJSKOWA 6
60-792 POZNAŃ
POLSKA
CONTACT

OFFICE@GAMEDUST.CO
+48 737 168 912

SOCIAL MEDIA