EU Banner
krecha

EU

Projects

Creative Europe Programme (CREA)

 Gamedust SA is executing the Freedom Pilot game project with financial support allocated through the Creative Europe Program (CREA).

The company is tasked with the development and design for the pre-production phase of game with a codename Freedom Pilot. Project through immersive gameplay, will narrate a compelling story centered around the experiences of pilots during World War II. This arcade-style game incorporates Virtual Reality technologies for an enhanced gaming experience.

Grant received from resources allocated to Video games and immersive content development (CREA-MEDIA-2022-DEVVGIM), approved by the European Commission.

 

eu_flag_creative_europe_media_co_funded_en_rgb_-1


PROGRAM SEKTOROWY GAMEINN

Gamedust Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu sektorowego GameINN w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN, w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0003/19, pn. Stworzenie zaawansowanych narzędzi pozwalających wdrożyć wiarygodnie postrzeganą przez odbiorcę sztuczną inteligencję w projektach z zakresu wirtualnej rzeczywistości.

Przedmiotem projektu jest stworzenie oprogramowania pośredniczącego ALBG (automatic long-term behavior generator) – zestawu narzędzi, algorytmów i mechanizmów gwarantujących ukierunkowane zachowania sztucznej inteligencji poprzez jej wsparcie technikami uczenia maszynowego. ALBG służyć będzie do generowania wiarygodnych, wysoce immersyjnych, długofalowych i dynamicznych zachowań agentów występujących w grach komputerowych i oprogramowaniu symulacyjnym.Dzięki elastycznej strukturze wyznaczonych danych wyjściowych odpowiadającej potrzebom nowoczesnych gier oraz dzięki specjalnie zaprojektowanym sposobom zdobywania informacji (tj. ekstrakcji cech) opisujących stan rozgrywki, pozwoli na stworzenie realistycznie działających agentów AI. Korzystając z przygotowanych, łatwych w użyciu, narzędzi stworzony zostanie model możliwych zachowań i funkcji agenta sztucznej inteligencji. Efektem prac badawczych i rozwojowych będzie opracowanie ALBG (automatic long-term behavior generator) unikalnego zestawu narzędzi, algorytmów i mechanizmów gwarantujących ukierunkowane zachowania sztucznej inteligencji poprzez jej wsparcie technikami uczenia maszynowego, które zwiększają immersję, naśladują zachowania realnych użytkowników w warunkach tworzonych przez daną aplikację i pozwalają na przedstawienie agentów SI dostosowanych do poziomu danego odbiorcy.

Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 964 855.46 PLN
Wartość dofinansowania: 2 906 558.42 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Programu sektorowego GameInn.

 

banner_ue-1
logo
COMPANY DATA
GAMEDUST SA
WOJSKOWA 6
60-792 POZNAŃ

NIP: 8971694334
REGON: 932999083
KRS: 0000306232

CORRESPONDENCE ADRESS
WOJSKOWA 6
60-792 POZNAŃ
POLSKA
CONTACT

OFFICE@GAMEDUST.CO
+48 737 168 912

SOCIAL MEDIA