EU Banner
krecha

Investor

Relations

O spółce

Gamedust rozpoczął swą działalność jako dywizja VR poznańskiego software house’u - Setapp.

Studio stało się osobną firmą w 2017 roku. Od tego czasu dostarczyło na rynek takie tytuły jak Neverout, Overflight, Spuds Unearthed, oraz Yupitergrad. Gry ukazały się na ponad 15 platformach. W każdej z naszych gier skupiamy się na dopracowaniu unikalnej mechaniki, oraz wyróżniającego się stylu graficznego.  


Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafimy dostarczać projekty w założonym czasie, dbając o zdrowe środowisko pracy. Sami wydajemy własne tytuły i tworzymy ich konwersje na kolejne platformy. Zajmujemy się też wsparciem innych firm przy projektach tworzonych na silniku Unity, oraz projektach nie związanych z branżą VR.

HISTORIA POWSTANIA SPÓŁKI:


Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 17 maja 2004 roku została zarejestrowana spółka Financial Management Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (później E–FINANCIAL Sp. z o.o.) przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 stycznia 2005 roku dokonana została zmiana nazwy spółki z Financial Management Group Sp. z o.o. na E–FINANCIAL Sp. z o.o. Rejestracja powyższej zmiany miała miejsce w dniu 11 marca 2005 roku.


Przekształcenie w spółkę akcyjną
 
W związku z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie przekształcenia formy prawnej spółki, w dniu 16 maja 2008 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany formy prawnej spółki E–FINANCIAL S.A. jako spółki akcyjnej. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem 0000306232. W dniu 7 stycznia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany firmy z E–FINANCIAL S.A. na Inwestycje.pl S.A. Przedmiotowa zmiana została zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy w dniu 25 lutego 2010 r.
 
Połączenie ze spółką Gamedust Sp. z o.o.

Do roku 2021 Spółka prowadziła działalność polegającą na tworzeniu, rozwijaniu i zarządzaniu specjalistycznymi portalami internetowymi oraz sprzedaży powierzchni reklamowej.
W związku z niezadowalającymi wynikami finansowymi, w I kwartale 2021 roku Spółka zaprzestała prowadzenia dotychczasowej działalności, a w II kwartale 2021 roku Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności w zakresie tworzenia gier wideo. W szczególności, w dniu 6 maja 2021 roku Spółka nabyła udziały reprezentujące łącznie 100 proc. kapitału zakładowego Gamedust sp. z o.o. w zamian za wydanie udziałowcom Gamedust sp. z o.o. 106.986.153 Akcji Serii G. Spółka rozpoczęła jednocześnie wdrażanie strategii, która do tego czasu stanowiła podstawę działalności operacyjnej Gamedust sp. z o.o. oraz przygotowania do połączenia Spółki z Gamedust sp. z o.o., poprzez przejęcie całego majątku Gamedust sp. z o.o. bez wydawania w zamian nowych akcji Spółki.

W dniu 13 sierpnia 2021 roku doszło do wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany firmy Spółki, w ten sposób, że miejsce firmy w brzmieniu „Inwestycje.pl S.A.” wpisano „Gamedust S.A.”.
Od maja 2021 roku do dnia 28 lutego 2022 roku, Spółka prowadziła działalność poprzez spółkę zależną, to jest Gamedust Sp. z o.o, której wszystkie udziały stanowiły własność Spółki. W wyniku połączenia przez przejęcie, wpisanego do rejestru w dniu 28 lutego 2022 roku, cały majątek Gamedust Sp. z o.o. został przeniesiony na Spółki bez podniesienia kapitału zakładowego Spółki, a Gamedust Sp. z o.o. uległa rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

DATA DEBIUTU NA NEW CONNECT:


24.11.2010 r. - jako Inwestycje.pl S.A.

AKCJONARIAT 

 

akcjonariat_GDC


WYBRANE DANE FINANSOWE

wybrane-dane-fin_GDC_2023-1

MODEL BIZNESOWY

Strategia rozwoju Spółki zakłada:

 • budowanie marki własnej i zdobycie pozycji lidera w segmencie gier na wiodące platformy VR;
 • dywersyfikacja portfolio gier, poprzez produkcję i wydawanie kolejnych produkcji, w tym poprzez tworzenie adaptacji VR istniejących produkcji;
 • rozwój zespołów deweloperskich

Spółka realizuje swoje główne cele poprzez:

 • tworzenie nisko- i średniobudżetowych gier wideo, przeznaczonych na główne platformy VR, przy czym Emitent zakłada, że łączny czas produkcji jednej gry będzie mieścił się w przedziale 12 - 18 miesięcy, średni budżet produkcyjny wynosić będzie od 500 tys. zł do 1.800 tys. zł, a docelowa planowana cena sprzedaży będzie zawierać się w zakresie 14.99 - 29.99 USD;
 • tworzenie wysokich jakościowo, dobrze przygotowanych i przetestowanych gier, które na etapie produkcji zdołały pozyskać odpowiednie zainteresowanie społeczności graczy;
 • optymalizację sposobu wykorzystania posiadanych aktywów, tj. wydanych gier, pod kątem wydłużenia okresu uzyskiwania przychodów z tych gier i zwiększenia poziomu tych przychodów, np. poprzez:
  - wydawanie płatnych rozszerzeń (DLC);
  - dodawanie obsługi nowych akcesoriów w miarę ich wprowadzania na rynek, celem aktywizacji nowych grup graczy;
  - wprowadzanie gier na nowe rynki;
  - pozycjonowanie produktów w sieci Internet oraz na poszczególnych platformach dystrybucji;
  - budowanie aktywnego user-base graczy (m.in. aktywna komunikacja z graczami za pośrednictwem mediów społecznościowych;
  - współpraca z popularnymi influencerami; organizacja konkursów skierowanych do najbardziej aktywnych użytkowników);
  wyszukiwanie innowacji i atrakcyjnych nisz na rynku gier VR;
 • prowadzenie działań marketingowo-wydawniczych i świadczenie standaryzowanych usług, egzekwujących odpowiednią jakość;
  dbanie o spójność portfolio, zarówno produkcji własnych, jak obcych;
 • tworzenie zdywersyfikowanego portfela gier, przede wszystkim na główne platformy VR, także poprzez świadczenie usług wydawniczych dla podmiotów trzecich;
 • szczegółową ewaluację gier podmiotów trzecich, pod kątem ich jakości, potencjału sprzedażowego oraz dopasowania do portfolio Spółki;
  rozwój obecnego zespołu developerskiego, również poprzez budowanie i podnoszenie kompetencji jego członków;


ANIMATOR RYNKU:
Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812 84 40
adres strony internetowej: www.bdm.com.pl
NIP: 547-02-44-97
REGON: 070425363
KRS: 0000008665


AUTORYZOWANY DORADCA:
ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.
30-741 Kraków, ul. Rączna 66 B
e-mail: biuro@abistema.pl
tel. + 48 (12) 292 43 63
fax:. + 48 (12) 292 43 63
adres strony internetowej: www.abistema.pl
NIP: 679 30 84 778
REGON: 122651361
KRS: 0000437337


 

 

 

logo
COMPANY DATA
GAMEDUST SA
WOJSKOWA 6
60-792 POZNAŃ

NIP: 8971694334
REGON: 932999083
KRS: 0000306232

CORRESPONDENCE ADRESS
WOJSKOWA 6
60-792 POZNAŃ
POLSKA
CONTACT

OFFICE@GAMEDUST.CO
+48 737 168 912

SOCIAL MEDIA