Projekty UE

Program sektorowy GameINN


Gamedust Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu sektorowego GameINN w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN, w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0003/19, pn. Stworzenie zaawansowanych narzędzi pozwalających wdrożyć wiarygodnie postrzeganą przez odbiorcę sztuczną inteligencję w projektach z zakresu wirtualnej rzeczywistości.


Przedmiotem projektu jest stworzenie oprogramowania pośredniczącego ALBG (automatic long-term behavior generator) – zestawu narzędzi, algorytmów i mechanizmów gwarantujących ukierunkowane zachowania sztucznej inteligencji poprzez jej wsparcie technikami uczenia maszynowego. ALBG służyć będzie do generowania wiarygodnych, wysoce immersyjnych, długofalowych i dynamicznych zachowań agentów występujących w grach komputerowych i oprogramowaniu symulacyjnym.Dzięki elastycznej strukturze wyznaczonych danych wyjściowych odpowiadającej potrzebom nowoczesnych gier oraz dzięki specjalnie zaprojektowanym sposobom zdobywania informacji (tj. ekstrakcji cech) opisujących stan rozgrywki, pozwoli na stworzenie realistycznie działających agentów AI. Korzystając z przygotowanych, łatwych w użyciu, narzędzi stworzony zostanie model możliwych zachowań i funkcji agenta sztucznej inteligencji. Efektem prac badawczych i rozwojowych będzie opracowanie ALBG (automatic long-term behavior generator) unikalnego zestawu narzędzi, algorytmów i mechanizmów gwarantujących ukierunkowane zachowania sztucznej inteligencji poprzez jej wsparcie technikami uczenia maszynowego, które zwiększają immersję, naśladują zachowania realnych użytkowników w warunkach tworzonych przez daną aplikację i pozwalają na przedstawienie agentów SI dostosowanych do poziomu danego odbiorcy.


Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 964 855.46 PLN

Wartość dofinansowania: 2 906 558.42 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Programu sektorowego GameInn.


https://www.ncbr.gov.pl/